Tuesday, October 8, 2013

Nieuwe exameninformatie 2014

Op de informatiepagina's rechts van dit stuk staat de meest recente informatie over de examens voor wie dat van toepassing is. De examengroepen hebben dit jaar weer les van Jelmer. Ik heb een pre-groep en ook daarvan staat het programma op zo'n pagina.