Wednesday, August 31, 2011

Prehistorie

Bij de prehistorie moeten we ons bij gebrek aan geschreven geschiedenis baseren op "primaire" bronnen.
Naast de primaire heb je ook nog de "secundaire bronnen".
Primaire bronnen zijn objectief maar moeilijk te interpreteren, secundaire bronnen zijn misschien minder objectief omdat het iemands menig is of kan zijn, omdat die mening in het verhaal doorschemert, maar vaak is zo'n geschreven bron wel duidelijker.
De eerste bronnen die we kennen zijn dan uiteraard rotstekeningen...en je mag van mij zelf beargumenteren waarom je dit een primaire of een secundaire bron noemt!